Våra tjänster

Trygga ledare skapar engagemang och arbetsglädje!

Företag som mår bra är också företag som går bra!


Vår vision är att fler företag och arbetsplatser ska må bra och kännetecknas av engagemang och arbetsglädje.


Genom ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap kan företagen möta framtidens utmaningar

genom att ta tillvara på medarbetarnas potential och engagemang.

Dessutom är friskfaktorer och arbetsglädje något som starkt bidrar till framgångsrika team med fokus på resultat.

 

Aspekt Ledarskap erbjuder skräddarsydda utbildningar, workshops och coachande samtal för individ och team för att stötta er på er resa mot en friskare arbetsplats med trygga ledare och högpresterande team.


Vi finns också vid er sida som bollplank t ex i verksamhetsutveckling, ökat kundfokus eller när man är ny som chef.

LEDARSKAP


Utbildning och workshop för dig som vill utveckla ditt ledarskap och din handlingskraft. Ökad insikt kring gruppdynamik, kommunikation, värderingar, friskfaktorer, konflikthantering och hållbart ledarskap.


Kontakta oss

TEAM


Workshop och utbildning för hela arbetslaget för att öka engagemang, samarbete, målfokusering, kompetensutveckling och

arbetsglädje på arbetsplatsen.Kontakta oss

INDIVID


Coaching individuellt och i team för ökad självinsikt, handlingskraft, målfokus och balans i arbetslivet.
Kontakta oss

POSTADRESS


Petra Bondeson


Aspekt Ledarskap

Mellanvägen 9a

266 52 Vejbystrand

ÖVRIGT


BankGiro:   5257-4647


Org.nr:       711227-0249


© Copyright. All Rights Reserved.